abby | split mirror | Bern, Switzerland
split mirror
Part of first foray into self-portraiture.
05 2002
  previous 10
« 6559 abby
  6560 Flavio Garuti
  6561 Flavio Garuti
  6562 Karl Dubost
  6563 Karl Dubost
  6564 Karl Dubost
  6565 Karl Dubost
  6566 suzie
  6567 Tunde Awoyale
  6568 Alicia
  next 10

⇦ go back to that other thing | surprise me | tell me more ⇨