Yoshi | This way | St. Louis
This way
Took this photo during the St. Louis Photo trip, walking towards the Arch.
08 2003
  previous 10
« 17612 Yoshi
  17613 gimena fernandez
  17614 gimena fernandez
  17615 Tamani Jones
  17616 michelle paek
  17617 Jo Theseira
  17618 Marek
  17619 Lori Harrison-Smith
  17620 Lori Harrison-Smith
  17621 Lori Harrison-Smith
  next 10

⇦ go back to that other thing | surprise me | tell me more ⇨